Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekce a realizace bezpečnostních systémů v Paláci šlechtičen

Naše společnost COMIMPEX spol. s r.o. projektovala a realizovala kompletní obnovu bezpečnostních systémů Paláce šlechtičen v Brně.

 28. 6. 2022

Kompletní obnova bezpečnostních a kamerových systémů

Palác šlechtičen je jedna z výstavních budov Moravského zemského muzea v Brně. Dříve sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek, nyní v něm sídlí Etnografické muzeum.

S objektem již dlouhodobě spolupracujeme v rámci servisní smlouvy na údržbu a opravy bezpečnostního systému. Z důvodu kompletní rekonstrukce interiéru objektu z dotací IROP, a technického zastarání původních nevyhovujících bezpečnostních technologií, jsme zde projektovali a realizovali obnovu kamerových a bezpečnostních systémů (PZTS a EPS).

NESTANDARDNÍ POSTUPY

Protože se jedná o objekt zvláštního významu, pod dohledem Národního památkového ústavu, bylo potřeba se vypořádat s některými specifickými požadavky a postupy.
Dokumentace skutečného provedení stavby byla realizována ve stupni utajení vyhrazené. Bylo komplikované sladit pozice bezpečnostních prvků s novou expozicí, tak aby zajišťovaly potřebnou ochranu a zároveň nenarušily ráz expozice. Konkrétně např. umístění kamery nad vstup kaple s barokními freskami, bylo velmi detailně řešeno s památkáři.


Vlastní kamerový software CXC

Původní bezpečnostní technologie byly doplněny o náš vlastní kamerový software CXC. Pro lepší obsluhu a správu byly jednotlivé technologie integrovány do jednotné grafické nástavby. Správce nyní vidí vše přehledně v jednom programu.

Velmi si vážíme možnosti podílet se na realizaci celé této zakázky. Naše spolupráce s tímto renomovaným zákazníkem pokračuje, o jednotlivé technologie zabezpečovacích a kamerových systémů se budeme nadále starat.