Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekční kancelář

Projektujeme tyto technologie

 • Slaboproud:
SK – strukturovaná kabeláž
CCTV – kamerový systém
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém
EKV – elektronická kontrola vstupu
DT – domácí telefony
STA – společná televizní anténa
ER – evakuační rozhlas
MR – místní rozhlas
EPS – elektronická požární signalizace
AV – audio/video technika
 • Nízké napětí, osvětlení, veřejné osvětlení, vysoké napětí, bleskosvody, fotovoltaika, nabíjení elektromobilů
 • Liniové trasy
 • Distribuční transformátory VN/NN

Nabízíme tyto stupně projektové dokumentace

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DPÚ)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Stupeň utajení dokumentace

U Národního bezpečnostního úřadu máme certifikaci na tyto úrovně utajení:

 • VYHRAZENÉ
 • DŮVĚRNÉ

Galerie

Zajišťujeme pro:
 • VLASTNÍ REALIZAČNÍ ODDĚLENÍ
 • ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE
 • FIRMY
 • ŠKOLY
 • INSTITUCE
 • OBCE
 • ARMÁDU ČR
 • POLICII ČR
 • MĚSTSKOU POLICII
 • MUZEA
 • OBJEKTY NPÚ

Příprava projektové dokumentace slaboproudých a silnoproudých systémů na míru – to je specializace našeho projekčního týmu. Díky letitým zkušenostem si dokážeme poradit i s velmi specifickými požadavky a náročnými výzvami. Orientujeme se v celém průběhu projektu, a tak umíme zabezpečit nejen samotnou dokumentaci, ale i koordinaci s dalšími zapojenými subjekty. Máme certifikaci na režim utajení VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ.
 

Čemu rozumíme

 • Projekci datových sítí, zabezpečovacích a bezpečnostních systémů, systémů pro přenos hlasu a obrazu a přístupových a docházkových systémů
 • Projekci rozvodů nízkého napětí, osvětlení interiérů a exteriérů, veřejného osvětlení, vysokého napětí
 • Výkonu autorského dozoru
Jak pracujeme:
Provedeme předprojektový průzkum
Navrhneme vhodné řešení
Vedeme jednání a kontrolní dny
Projektujeme dokumentaci v požadovaném stupni
Autorizujeme projekt
Pomáháme při výběru dodavatele
Vykonáváme autorský dozor
Vypracujeme dokumentaci skutečného stavu
Reference
DIMENSE
S firmou COMIMPEX úspěšně spolupracujeme více než 15 let. Jde o spolehlivého partnera, který se podílí na našich významných autorských projektech. COMIMPEX pro nás zpracovává profesně i technologicky náročné části projektů jako jsou slaboproudé a silnoproudé rozvody a bezpečnostní technologie. Při realizaci zajišťuje profesní autorský dozor, případně zpracovává dokumentaci skutečného provedení těchto profesních částí.

ING. ARCH. Petr Hovořák
Hlavní architekt, DIMENSE, v.o.s.
MOKRÁ - HORÁKOV
„Po dlouholetých zkušenostech spolupráci s firmou COMIMPEX rádi doporučíme. Lidský přístup, selský rozum a smysluplná komunikace je to, čeho si na COMIMPEXU opravdu vážíme. Stejně tak, pokud někdo váhá, jestli se investice do kamerového systému vyplatí, tak za nás jednoznačně velké ANO. Po zavedení prvních kamer byl úbytek vandalismu tak markantní, že jsme s dalším rozšířením kamerového systému již vůbec neváhali.“

Michal Janků, místostarosta obce Mokrá-Horákov
 
VIDA! SCIENCE CENTRUM
Se společností COMIMPEX spolupracujeme již dlouhou dobu v oblasti síťové infrastruktury a dodávky ICT vybavení. Máme s nimi uzavřenu servisní smlouvu, díky které je náš interní systém pod neustálým bezpečnostním dohledem. Pro spolupráci mohu COMIMPEX s plnou důvěrou doporučit, je to partner, na kterého se lze spolehnout.


Lukáš Richter
Ředitel VIDA! science centrum