Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekční kancelář

Projektujeme tyto technologie

 • Slaboproud:
SK – strukturovaná kabeláž
CCTV – kamerový systém
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém
EKV – elektronická kontrola vstupu
DT – domácí telefony
STA – společná televizní anténa
ER – evakuační rozhlas
MR – místní rozhlas
EPS – elektronická požární signalizace
AV – audio/video technika
 • Nízké napětí, osvětlení, veřejné osvětlení, vysoké napětí, bleskosvody, fotovoltaika, nabíjení elektromobilů
 • Liniové trasy
 • Distribuční transformátory VN/NN

Nabízíme tyto stupně projektové dokumentace

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DPÚ)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Stupeň utajení dokumentace

U Národního bezpečnostního úřadu máme certifikaci na tyto úrovně utajení:

 • VYHRAZENÉ
 • DŮVĚRNÉ

Galerie

Zajišťujeme pro:
 • VLASTNÍ REALIZAČNÍ ODDĚLENÍ
 • ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE
 • FIRMY
 • ŠKOLY
 • INSTITUCE
 • OBCE
 • ARMÁDU ČR
 • POLICII ČR
 • MĚSTSKOU POLICII
 • MUZEA
 • OBJEKTY NPÚ

Příprava projektové dokumentace slaboproudých a silnoproudých systémů na míru – to je specializace našeho projekčního týmu. Díky letitým zkušenostem si dokážeme poradit i s velmi specifickými požadavky a náročnými výzvami. Orientujeme se v celém průběhu projektu, a tak umíme zabezpečit nejen samotnou dokumentaci, ale i koordinaci s dalšími zapojenými subjekty. Máme certifikaci na režim utajení VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ.
 

Čemu rozumíme

 • Projekci datových sítí, zabezpečovacích a bezpečnostních systémů, systémů pro přenos hlasu a obrazu a přístupových a docházkových systémů
 • Projekci rozvodů nízkého napětí, osvětlení interiérů a exteriérů, veřejného osvětlení, vysokého napětí
 • Výkonu autorského dozoru
Jak pracujeme:
Provedeme předprojektový průzkum
Navrhneme vhodné řešení
Vedeme jednání a kontrolní dny
Projektujeme dokumentaci v požadovaném stupni
Autorizujeme projekt
Pomáháme při výběru dodavatele
Vykonáváme autorský dozor
Vypracujeme dokumentaci skutečného stavu