Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Bezpečnostní audit vaší infrastruktury Active Directory

Active Directory je klíčovým prvkem IT infrastruktury a je tedy nezbytné zajistit jeho optimální bezpečnost i ve vaší společnosti.

16. 10. 2023
Neustále se snažíme o zajištění bezpečnosti vašich IT systémů a proto vám představujeme další důležitou službu – Bezpečnostní audit vaší infrastruktury Active Directory.


PROČ ŘEŠIT BEZPEČNOSTNÍ AUDIT ACTIVE DIRECTORY?

Active Directory je klíčovým prvkem vaší IT infrastruktury, a proto je nezbytné zajistit jeho optimální bezpečnost. Naším cílem je identifikovat a odstranit všechny bezpečnostní problémy, minimalizovat rizika spojená s útoky zvenčí i zevnitř vaší organizace a zajistit, že vaše nastavení Active Directory plně splňuje aktuální postupy a bezpečnostní standardy.
 

JAK TO FUNGUJE?

  1. Sken infrastruktury: Provádíme detailní sken vaší infrastruktury Active Directory pomocí specializovaných nástrojů, abychom identifikovali zranitelnosti a slabá místa.
  2. Auditní zpráva: Po dokončení skenu vytvoříme auditní zprávu, která obsahuje seznam všech nalezených problémů a zranitelností a navrhneme možná řešení.
  3. Vysoce kvalitní řešení: Na základě této zprávy provedeme vyhodnocení a implementujeme nezbytné úpravy v infrastruktuře a nastavení Active Directory, abychom zajistili vyšší úroveň bezpečnosti.

PREVENCE KYBERÚTOKŮ

Bezpečnostní audit Active Directory je kritickou součástí prevence kyberútoků. Doporučujeme provádět tuto analýzu alespoň jednou ročně, abyste měli jistotu, že vaše infrastruktura Active Directory je vždy na nejvyšší úrovni zabezpečení.

Postaráme se o bezpečnost vaší IT infrastruktury Active Directory a zajistíme nerušený chod vašich IT systémů. Kontaktujte naše obchodní oddělení.