Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekty ESF


 

Vzdělávejme se!

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005585
Částka: 1 275 682,- Kč
Dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 18. září 2017 až 17. září 2019
Partneři: Projekt nemá partnera.
Realizátor projektu: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 


Popis projektu

COMIMPEX spol. s r.o. zaměstnává téměř 50 pracovníků. Předmětem činnosti jsou informační,
komunikační a zabezpečovací technologie a výzkum a vývoj SW, což jsou obory nesmírně dynamicky
a technicky se rozvíjející a kladou vysoké nároky na další vzdělávání a neustálou adaptaci
zaměstnanců na měnící se podmínky a zvyšující se požadavky na trhu IT a KZT.
Realizace projektu podpoří konkurenceschopnost podniku a umožní zaměstnancům jejich další profesní rozvoj. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto oblasti:
•    Obecné IT
•    Specializované IT
•    Měkké a manažerské dovednosti
•    Jazykové vzdělávání – AJ
•    Technické a jiné odborné vzdělávání
•    Účetní, ekonomické a právní kurzy
 
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikace s neustále se zvyšující odbornými a technickými požadavky na vykonávané pracovní činnosti.