koule1
koule2
koule3
koule4

Logo OPZ barevné

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005585

Částka: 1 275 682,- Kč

Dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 18. září 2017 až 17. září 2019

Partneři: Projekt nemá partnera.
Realizátor projektu: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439

Popis projektu:
COMIMPEX spol. s r.o. zaměstnává téměř 50 pracovníků. Předmětem činnosti jsou informační, komunikační a zabezpečovací technologie a výzkum a vývoj SW, což jsou obory nesmírně dynamicky a technicky se rozvíjející a kladou vysoké nároky na další vzdělávání a neustálou adaptaci zaměstnanců na měnící se podmínky a zvyšující se požadavky na trhu IT a KZT. Realizace projektu podpoří konkurenceschopnost podniku a umožní zaměstnancům jejich další profesní rozvoj.

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  • Obecné IT

  • Specializované IT

  • Měkké a manažerské dovednosti

  • Jazykové vzdělávání – AJ

  • Technické a jiné odborné vzdělávání

  • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikace s neustále se zvyšující odbornými a technickými požadavky na vykonávané pracovní činnosti.