Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekty SPOLUFINANCOVANÉ EU A TAČR


 

VzdělávÁme se

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013928
Částka: 959 998 Kč  (po změnovém řízení 959 985 Kč)
Dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 1. srpna 2020 až 31. července 2022
Partneři: Projekt nemá partnera.
Realizátor projektu: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 

Popis projektu

COMIMPEX spol. s r.o. zaměstnává téměř 50 pracovníků. Předmětem činnosti jsou informační,
komunikační a zabezpečovací technologie a výzkum a vývoj SW a HW, tedy dynamicky se rozvíjející obory, které kladou vysoké nároky na zaměsntnance a jejich neustálé další odborné vzdělávání.
Realizace projektu podpoří konkurenceschopnost podniku a umožní zaměstnancům jejich další profesní rozvoj. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto oblasti:
•    Obecné IT
•    Specializované IT
•    Měkké a manažerské dovednosti
•    Jazykové vzdělávání – AJ
•    Technické a jiné odborné vzdělávání
•    Účetní, ekonomické a právní kurzy
 
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikace s neustále se zvyšující odbornými a technickými požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Změnové řízení v 1. roce realizace projektu: spočívá v reakci na měnící se požadavky na trhu IT a KZT především snížením počtu hodin na jazykové vzdělávání v době lockdownu a navýšením počtu hodin do specializovaných kurzů IT.


Digitalizace a zvýšení bezpečnosti podniku COMIMPEX spol. s r.o.

Dotace_digitalizace.jpg
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027515
Program: OPPIK ICT a sdílení služby - V. Výzva Digitální podnik
Termín realizace: 09/2021 - 03/2023
 

Náplň

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti COMIMPEX spol. s r.o. na základě pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které přispějí k rozšíření kapacity stávající provozovny, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu.