koule1
koule2
koule3
koule4

Projekt č. TA02010993 C-MED  byl řešen s finanční podporou TA ČR

  

Kód projektu: TA02010993/2012

Celková částka: 21 750 000 Kč

Dotace: 57 %

Doba realizace projektu: leden 2012 až prosinec 2015

Příjemce: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439

Partner projektu: Masarykova univerzita v Brně, Ústav výpočetní techniky

 

Řešení projektu umožňuje lékařům při výkonu práce i při vzdělávací činnosti využívat nejmodernější technologie přenosu a zpracování obrazu a zvuku. Systém umožňuje propojení kamerových systémů a medicínských přístrojů s obrazovým výstupem do jednoho funkčního celku.

Využití systému C-MED nachází například v endoskopických centrech. Systém C-MED je tvořen spojením software CxMED s HW infrastrukturou. Propojeny jsou jednotlivé zdroje audiovizuálních dat (vyšetřovací přístroje, endoskopické věže, přehledové kamery) a klientské stanice (počítače, úložná zařízení-servery, disková pole, pracovní stanice, počítačovou síť), systém také poskytuje funkcionalitu ukládání, přehrávání záznamů, práci s PACS servery, videokonference a prezentace dat. Serverová část zajišťuje propojení všech koncových zařízení a jejich vzájemnou komunikaci.

Pro provoz serverové části je potřeba dostatečně výkonný HW určený pro zpracování obrazu (odladěný server) s  adekvátní úložnou kapacitou ideálně v podobě diskového pole. Klientská aplikace software CxMED poskytuje funkcionalitu živého náhledu na pořizovaná data, ovládání jejich ukládání, vyhledávání a opětovné přehrávání.

Systém C-MED se úspěšně využívá i při výuce v posluchárnách napojených na centrální server a vybavených pracovními stanicemi s prezentačními obrazovkami a hlasitým odposlechem.