Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY památkovĚ CHRÁNěNÉHO OBJEKTU

Případová studie PALÁCE ŠLECHTIČEN

jak jsme PROJEKTOVALI A REALIZOVALI bezpečnostní a kamerové systémy v objektu zvláštního významu

instalace.jpg

Palác šlechtičen je jedna z výstavních budov Moravského zemského muzea v Brně. Dříve sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek, nyní v něm sídlí Etnografické muzeum. Z důvodu kompletní rekonstrukce interiéru objektu z dotací IROP a technického zastarání původních nevyhovujících bezpečnostních technologií jsme zde projektovali a realizovali obnovu bezpečnostních a kamerových systémů.

Řešení bezpečnostních a kamerových systémů

Zajistili jsme kompletní OBNOVU BEZPEČNOSTNÍCH A KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ:

  • Projektovou dokumentaci
  • Poplachový zabezpečovací a tísňové systém (PZTS)
  • Vlastní kamerový systém COMIMPEX CAM 2
  • Integraci do jednotné grafické nástavby
  • Elektronickou požární signalizaci (EPS)
  • Důkladné otestování systémů

DLOUHODoBÁ spolupráce s firmou COMIMPEX

S objektem Palác šlechtičen dlouhodobě spolupracujeme v rámci servisní smlouvy na údržbu a opravy bezpečnostního systému. Díky tomu se v objektu dobře orientujeme, máme pod kontrolou vešekeré kamerové a zabezpečovací zařízení a správci objektu pak stačí se obrátit pouze se na jediného dodavatele k zajištění revizí a kontrol nebo vyřešení případných technických potíží.

NESTANDARDNÍ POSTUPY REALIZACE

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt zvláštního významu, pod dohledem Národního památkového ústavu, bylo potřeba se vypořádat s některými specifickými postupy. Dokumentace skutečného provedení stavby byla realizována ve stupni utajení vyhrazené. Bylo komplikované sladit pozice bezpečnostních prvků s novou expozicí, tak aby zajišťovaly potřebnou ochranu a zároveň nenarušili ráz expozice.

Proč řešit ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY s námi

Díky dlouholetým zkušenostem získaných na malých i velkých projektech jsme vyrostli ve specialisty na zabezpečovací a kamerové systémy a dokážeme se vypořádat i se specifickými či nestandardními projekty.

Zaujali jsem vás?

Ozvěte se nám