koule1
koule2
koule3
koule4

Pomáháme našim klientům s realizací opatření posilujících zabezpečení firemních systémů a dat proti všem typům útoků. Nepřetržitě monitorujeme stav zabezpečení IT infrastruktury, detekujeme případné útoky a chráníme klíčová data před neoprávněnou manipulací. Naše služby v oblasti kybernetické bezpečnosti chrání naše klienty před ztrátou dobrého jména i finančním postihem v případě odcizení důležitých dat.

Kybernetickuá bezpečnost a GDPR

Kybernetická bezpečnost a GDPR

  • komplexní řešení kybernetické bezpečnosti, pro dotčené subjekty i s ohledem na Kritickou informační infrastrukturu (KII)
  • bezpečnostní posudky, audity a analýzy
  • implementace GDPR

Narušení bezpečnosti firemní sítě a dat může být výsledkem úspěšného kybernetického útoku, stejně jako nedbalosti nebo úmyslného jednání zaměstnanců. V době narůstající intenzity a sofistikovanosti útoků není již otázkou „zdali“, ale „kdy“ se bude muset firma či organizace s pokusy o narušení bezpečnosti své sítě potýkat.

GDPR

Příprava na GDPR

  • obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost 25. května 2018
  • firmy a organizace spravující osobní údaje svých zákazníků či jiných osob se musí být připraveni na zásadní zpřísnění ochrany těchto dat
  • finanční postih za porušení podmínek GDPR a případné kompromitování spravovaných dat se odvíjí od obratu a může být pro firmu likvidační

Zajištění kybernetické bezpečnosti a souladu s GDPR

Provádíme bezpečnostní audity a penetrační testy, na základě kterých navrhujeme nápravná opatření pro zajištění ochrany před kybernetickými hrozbami. Podle aktuálního stavu zabezpečení firemní sítě a dat nasazujeme softwarová i hardwarová řešení pro detekci anomálií a hrozeb, účinné blokování kybernetických útoků i ochranu důležitých dat před jejich odcizením, zneužitím či ztrátou. Školíme naše zákazníky a připravujeme jejich IT infrastrukturu na soulad s regulací GDPR.

Kontaktujte nás

V případě zájmu vám rádi poskytneme doplňující informace.