Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

S jakými kyberútoky se setkávají naši zákazníci?

Tým našich IT specialistů sepsal aktuálně nejčastější způsoby kybernetických útoků, se kterými se u našich zákazníků setkávají. Doporučujeme si jednotlivé hrozby projít a nepodceňovat je.

 27. 6. 2022

Oslovení sms s odkazem

Vaši zásilku jsme obdrželi do našeho celního skladu. Pro dokončení dodávky prosím zaplaťte dovozní clo přes tento "odkaz". Odkaz je nasměrovaný na útočníkův bankovní účet.


Volání z Microsoft podpory

Technik volá, že je vaše PC nebo notebook zavirovaný. Navede vás do logu Windows na vašem PC, kde tvrdí, že jsou informace o zavirování. Získá přístup na vaše PC a následně z něj provádí útok.


Infikovaná příloha nebo odkaz v emailu

Příchozí email se tváří důležitě. Text je napsán perfektní češtinou a odkazuje na přílohu, nebo na odkaz v textu. Jejich otevřením dojde k infikování zařízení, které může vést ke vpuštění útočníka do systému a případně dále do celé organizace. Další variantou je přímo "odposlechnutí přihlašovacích údajů" a jejich následného zneužití. Tzn. že útočník tajně monitoruje vaše kroky při zadávání bezpečnostních hesel.

 

Kompromitace přihlašovacích údajů

Získáním z ukradené databáze, uhádnutím hesla, nebo odposlechnutím přihlašujících údajů, získá útočník přístup k vašemu přihlášení do emailu v Microsoft 365, případně do celé sítě. Pak může vystupovat vaším jménem v emailové komunikaci, vylákat zaslání peněz, nebo jen rozposílat z emailové schránky spam. To může vést k umístění IP firmy na blacklist a následně zablokování odesílání emailů celé organizace.


Phishing maily

Podvodné emaily mají mnoho podob. Nejčastěji útočníci zašlou výstražný email o nedostatku místa v emailové schránce a přesměrují uživatele na webovou stránku sloužící k vylákání přihlašovacích údajů. Velmi často také útočníci volí způsob vydávání se za majitele firmy – zašlou email firemním účetním s prosbou o okamžité zaslání platby na bankovní účet.


NAŠE DOPORUČENÍ

V prvních třech případech je nutné dodržet zásadu, že pokud se jedná o neznámý či podezřelý zdroj, je třeba postupovat opatrně a na nic neklikat a neotvírat. Pokud jde o sms, volání a emaily, raději je ignorujte a případně se obraťte na technickou podporu vaší organizace. Ta bývá s podvodnými snahami obeznámena a je schopná poradit, jak dále postupovat.
Při využívání výhod cloudových služeb a zejména emailů v cloudu (Microsoft 365), by měl každý účet být chráněný tzv. vícefaktorovým ověřením. Většina uživatelů jej zná třeba z přihlášení do banky, kdy po zadání hesla přijde ještě ověřovací sms. U emailů se tato funkcionalita nastavuje zejména pro přihlášení z nových zařízení, nebo zařízení mimo síť organizace. Útočník tak i přes získání hesla ztroskotá na nutnosti zadat ověřovací sms, kterou nemá.

Máte zájem o proškolení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti? Obraťte se na naše obchodní oddělení.