Revitalizace společenského domu Solnice

COMIMPEX se podílel na obnově společenského domu v Solnici. Dodával univerzální kabelážní systém pro účely datové komunikace, slaboproudých technologií k zabezpečení objektu a audio video techniky.
COMIMPEX se podílel na obnově společenského domu v Solnici. Kulturní dům má více než 100letou historii a sloužil pro pořádání společenských a kulturních akcí v regionu. S nárůstem počtu obyvatel v regionu a rozšiřováním průmyslové zóny a místní infrastruktury, vyvstala potřeba rozšíření a obnova kulturního domu.
Původní budova byla rozšířena o 700 m2. Nově je také uspořádán hlavního sál s kapacitou 500 míst, vylepšila se jeho multifunkčnost a adaptabilita.
COMIMPEX na projektu působil v roli dodavatele univerzálního kabelážního systému (strukturovaná kabeláž) sloužící pro účely datové komunikace, slaboproudých technologii k zabezpečení objektu (PZTS, EPS, ER) a audio video techniky. Specialitou byla dodávka a instalace nadrozměrného plátna o velikosti 915 x 915 cm a přibližné váze cca 520kg společně s extra výkonným laserovým projektorem, scénickým osvětlením a ozvučením hlavního sálu.

Věříme, že takto komplexní audio a video vybavení přispěje k vysoké kvalitě prezentací, divadelních představení, koncertů a kino projekce, které jsou v kulturním domě Solnice plánovány.