Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Chcete mít jistotu, že jsou vaše zálohovaná data obnovitelná? Testujte své zálohy!

Věděli jste, že standardní zálohování pouhých souborů někdy nemusí stačit? Abyste měli jistotu, že obnovíte veškerá svá data, je potřeba zálohovat celé virtuální servery.
Testování záloh se provádí za účelem ujištění se, že zálohovaná data lze obnovit a použít v případě potřeby. Tou může být jak problém na stávajícím HW, tak i třeba napadení dat malwarem a jejich zašifrování.


JAK TO FUNGUJE

Test se provádí na našem serveru zapůjčeném čistě za tímto účelem. Je tak zároveň potvrzeno, že v případě nutnosti obnovy dat lze toto provést i na jiném než původním HW.
Testovací server a na něj rozbalená záloha je v oddělené síti, čímž se předchází nechtěnému ovlivnění stávajícího provozu.
Testování se provádí buď kompletním rozbalením všech záloh, nebo pouze nezbytných systémů jako doménový řadič a vybraného kritického systému zákazníka.
Po rozbalení záloh se otestuje přístupnost jednotlivých systémů tak, že se do každého z nich přihlásí oprávněný administrátor nebo vybraný uživatel. Následně se v něm případně spustí požadovaná aplikace. Tímto se nasimuluje reálná obnova, spuštění a opětovné používání systémů.
 

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Po úspěšném otestování všech na začátku projektu definovaných systémů se provede kompletní smazání testovaných dat a jejich přepsání pro maximální bezpečnost.
V případě nálezu chyb či abnormalit během testování se problém obratem řeší se zákazníkem individuální cestou. Celý projekt testování záloh je zakončen vystavením předávacího protokolu s popisem odzkoušených systémů a dosaženým výsledkem.


DOPORUČUJEME PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ

Testování formou kompletního rozbalení záloh se u zákazníků provádí zpravidla 1x ročně a doplňuje se částečným testováním vybraných systémů 3x ročně, čímž alespoň každý kvartál proběhne testování. Doba trvání a časová náročnost se odvíjí od objemu rozbalovaných dat, počtu systémů k otestování i od specifik jednotlivých zákazníků. Běžně se však dá stihnout během 1-2 týdnů. U testování pouze vybraných systémů je trvání samozřejmě podstatně kratší, a tudíž i levnější.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního konzultanta nebo naše obchodní oddělení.