MENU

datové sítěCOMIMPEX spol. s r.o. nabízí všechny služby spojené s návrhem, instalací a provozováním datových sítí. Naše divize komunikační a zabezpečovací techniky zabezpečí jak vypracování projektu, tak i montáž včetně příslušné certifikace a následnou údržbu či revizní zkoušky.

 

S přechodem na elektronické zpracování dat a zaváděním nových technologií v oblasti monitorování a řízení technologických celků přichází do popředí otázka propojení jednotlivých součástí systémů a zvyšují se i nároky na množství, rychlost a bezpečnost přenášených dat. Tyto požadavky se promítají i do oboru datových sítí a to především přechodem od jednoúčelových typů kabeláží (např. koaxiální rozvody, telefonní rozvody) k univerzálním kabelážním systémům, tzv. strukturované kabeláži. Tyto kabeláže vynikají svou univerzálností a lze je použít pro propojení počítačů, tiskáren, kamerových subsystémů, telefonních subsystémů, sériových datových linek, pro přenos obrazového signálu, připojení docházkových systémů a dalších běžných i speciálních zařízení. Dále pak flexibilitou, kde přemístění kteréhokoliv zařízení snadno zvládne i zaškolený pracovník zákazníka a spolehlivostí, neboť na datové rozvody jsou poskytovány záruky přímo výrobci v délce trvání až 25 let. Systém takto budovaných kabeláží pak přináší uživateli vysokou pružnost a finanční úspory při začleňování nových technologií nebo při reorganizacích spojených s přemísťováním jednotlivých zařízení v rámci objektu.

Převážná většina nově budovaných staveb počítá s kabelážními systémy již ve fázi projektů a umožňuje tak optimalizovat vedení kabelových tras a začlenit jejich instalace do odpovídající fáze stavby. Ve starších budovách pak dochází k budování či náhradě stávajících kabelážních systémů dodatečně a je nutné se přizpůsobit možnostem vedení kabelových tras.

 

datové sítěFirma COMIMPEX při budování kabelážních systémů čerpá z dlouholetých zkušeností. Během svého působení přešla od budování čistě počítačových kabeláží na bázi koaxiálních kabelů přes technologie kroucené dvojlinky (twisted pair) až k univerzálním strukturovaným kabelážím systémům. Většina budovaných kabelážních systémů je řešena v systému INTEGRITY, ve kterém se prolíná vysoká spolehlivost pasivních prvků společnosti PANDUIT s mechanicky odolnými a časově stálými kabely firmy BELDEN. O kvalitě takového řešení vypovídá i délka poskytované záruky, která v případě certifikované instalace může trvat až 25 let. V daném případě poskytuje záruku zákazníkovi přímo výrobce pasivních prvků - firma PANDUIT. V oblasti optických kabelových tras jsou pak používány optické kabely firmy OPTICAL CABLE CORPORATION, jejichž provedení primární a sekundární ochrany každého vlákna kabelu poskytuje vysokou mechanickou odolnost. Tyto kabely v porovnání s konkurencí vynikají též širokým rozsahem pracovních teplot.

 

O odborné zdatnosti našich zaměstnanců pak svědčí i řada absolvovaných školení a získaných certifikátů, jako např.:

  • Integrity structured cabling design - mezinárodně uznávaný certifikát pro návrh a realizaci kabelážních systémů INTEGRITY
  • HPCP/AIS - HP ProCurve Networking - Accredited Integration Specialist -specialista pro návrh a instalace aktivních prvků společnosti HP
  • CISCO authorized reseller
  • Allied Telesyn authorised reseller
  • Allied Telesyn CAI-S system installer
  • Allied Telesyn CASE-RS system engineer
  • a dalších.


Přestože je většina námi instalovaných kabelážních systému v provedení INTEGRITY, jsme schopni nabídnout i realizace v odlišných kabelážních systémech (SOLARIX, SYSTIMAX, RIT). Stejně tak jsme schopni zákazníkovi provést i dílčí práce jako např. recertifikaci - proměření stávajících metalických a optických tras, rozšíření existujících kabeláží či jiné.

Filozofií naší společnosti je dodat zákazníkovi komplexní, cenově a funkčně efektivní řešení jeho potřeb, za které neseme odpovědnost od návrhu až po realizaci a poskytnout na tyto systémy servisní podporu po celou dobu jejich životnosti.

 

COMIMPEX spol. s r.o.


Haškova 153/17
638 00 Brno - Lesná

Otevírací doba:
pracovní dny: 8.00 - 17.00© 2017