MENU

Ochrana osobních údajů

„Organizace COMIMPEX spol. s r.o. zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců v rámci Mzdové agendy: 

Účel:

- naplňování povinností zaměstnavatele dle ustanovení:

-  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;

-  zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;

-  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;

-  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu;

-  zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Kategorie osobních údajů:

- adresní a identifikační údaje vlastních zaměstnanců (pracovníků):

- popisné údaje vlastních pracovníků

- identifikační údaje rodinných příslušníků vlastních zaměstnanců (pracovníků).

Kategorie subjektu údajů:

- vlastní zaměstnanci (pracovníci) COMIMPEX spol. s r.o.

Kategorie příjemců:

- správce osobních údajů;

- finanční úřad;

- SSZ;

- zdravotní pojišťovny;

- další instituce dle oprávněné ze zákona.

Doba uchování:

po dobu pracovně-právního vztahu, dále pouze v souladu s ustanovením Skartačního plánu, resp. C2 Spisového a skartačního řádu.

COMIMPEX spol. s r.o.


Haškova 153/17
638 00 Brno - Lesná

Otevírací doba:
pracovní dny: 8.00 - 17.00© 2017