MENU
Dotační projekty

Vzdělávejme se!

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Vzděláváním k prosperitě

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Marketingová inovace společnosti COMIMPEX spol. s r. o.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.

Inovace procesů a služeb

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.

Specifická školení - cesta k udržení pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti společnosti COMIMPEX

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tvorba nových IS/ICT řešení - vývoj nového software

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.

Čelme krizi vzděláváním aneb posilujme naši konkurenceschopnost!

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti COMIMPEX

Naše společnost  využila možnosti čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci  Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a účastnila se projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti COMIMPEX spol.  s r.o. na změny technologických a ekonomických podmínek, podpora konkurenceschopnosti".

Výzkum a vývoj integrace kamerových systémů do medicínského prostředí (C-MED)

Tento projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

COMIMPEX spol. s r.o.


Haškova 153/17
638 00 Brno - Lesná

Otevírací doba:
pracovní dny: 8.00 - 17.00© 2017