MENU

 

 

 

 

 


Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005585
Částka: 1 275 682,- Kč
Doba realizace projektu: 18. září 2017 až 17. září 2019
Realizátor projektu: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno,
IČ: 46972439
Dotace: 85 %
Partneři: Projekt nemá partnera.

 

Popis projektu 


COMIMPEX spol. s r.o. zaměstnává téměř 50 pracovníků. Předmětem činnosti jsou nformační, komunikační a zabezpečovací technologie a výzkum a vývoj SW, což jsou obory nesmírně dynamicky a technicky se rozvíjející a kladou vysoké nároky na další vzdělávání a neustálou adaptaci zaměstnanců na měnící se podmínky a zvyšující se požadavky na trhu IT a KZT.
Realizace projektu podpoří konkurenceschopnost podniku a umožní zaměstnancům jejich další profesní rozvoj.
 
Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto oblasti:
·        Obecné IT
·        Specializované IT
·        Měkké a manažerské dovednosti
·        Jazykové vzdělávání – AJ
·        Technické a jiné odborné vzdělávání
·        Účetní, ekonomické a právní kurzy
 
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikace s neustále se zvyšující odbornými a technickými požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
 

 

 

 

 

 

COMIMPEX spol. s r.o.


Haškova 153/17
638 00 Brno - Lesná

Otevírací doba:
pracovní dny: 8.00 - 17.00© 2017